рецептисмешни снимки

Производство на трансформатори и дросели, Механична обработка на детайли

  БГ
  EN
  РУ
Трансформатори от 5 VA до 100 kVA
Металообработване
Тороидални трансформатори

Политика

За осъществяването на своята Политика, ръководството на Унитраф АД определя следните основни цели:

  • Превръщане желанията на клиентите в изисквания за предлаганите от нас услуги.
  • Поддържане доверието към фирмата като надежден партньор.
  • Спазване на сроковете и всички други условия по сключените договори.
  • Развиване и поддържане на конкурентни предимства на база цена, качество и удовлетвореност на всички клиенти и партньори на Организацията.
  • Постигане на реални, разумни цени за крайния потребител.
  • Изграждане на дълготрайни отношения с настоящи и бъдещи клиенти.
  • Коректност към нашите клиенти.

Гаранция за изпълнение на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015. Унитраф АД въведе и система за управление на здравословните и безопасни условия на труд съгласно изискванията на OHSAS 18001:2007.

Желанието на УНИТРАФ АД е да съчетава добрата традиция и опит със съвременните технологии, и поглед в бъдещето.

ЩЕ ТРАНСФОРМИРАМЕ ВАШИТЕ ИДЕИ В РЕАЛНОСТ!