рецептисмешни снимки

Производство на трансформатори и дросели, Механична обработка на детайли

  БГ
  EN
  РУ
Трансформатори от 5 VA до 100 kVA
Тороидални трансформатори
Металообработване

Унитраф АД,за поредна година взе участие в най авторитетния  и престижен  световен индустриален форум  -Hannover Messe.Участието се осъществява с помощта на ИАНМСП по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Компанията представи традиционни и иновационни продукти на изложението.Участието в събитие от такъв ранг  е не само престиж, но и резултат от  усърдна работа и постоянство. Основната цел  на участието е укрепване и разширяване на позициите на дружеството както на нашия ,така и на европейския пазар каза мениджъра по продажбите инж.Илиян Спасов .