рецептисмешни снимки

Производство на трансформатори и дросели, Механична обработка на детайли

  БГ
  EN
  РУ
Трансформатори от 5 VA до 100 kVA
Металообработване
Тороидални трансформатори

УНИТРАФ АД подписа договор за изпълнение на проект по

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

УНИТРАФ АД сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.089-1292-С01 за изпълнение на проект “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Вследствие на изпълнението на проекта ще се осигурят оперативни финансови средства, което ще подпомогне УНИТРАФ АД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 50 000.00 лв, в т.ч. 42 500.00 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.