рецептисмешни снимки

Производство на трансформатори и дросели, Механична обработка на детайли

  БГ
  EN
  РУ
Трансформатори от 5 VA до 100 kVA
Металообработване
Тороидални трансформатори
 
   

 

 

 

      ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

 

 

 

Унитраф АД  подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

 

Унитраф АД  сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.040-0707-C01 за изпълнение на проект “Подобряване на производствения капацитет на Унитраф АД“  по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Целта на проекта е подобряване на конкурентната позиция на Унитраф АД и експортния му потенциал чрез повишаване на производствения му капацитет. Целта ще се постигне чрез доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация съвременно високотехнологично производствено оборудване: Роботизиран комплекс за стругова обработка - 1 брой, Тороидална машина за навиване на трансформатори- 1 брой и Тороидална машина за бандажиране на трансформатори - 1 брой.

Вследствие на изпълнението на проекта ще се  постигнат следните резултати:

- нарастване на производствения капацитет на предприятието;

- увеличаване обема на произвежданата продукция;

- увеличаване на обема на износа;

- постигане на по-висока производителност;

- оптимизиране на производствения процес;

- намаляване на производствените разходи;

- подобряване на качеството на произвежданите продукти..

Общата стойност на проекта е 365 500.00 лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 255 850.00 лв., в т.ч. 217 472.50 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 38377.50 лв. национално съфинансиране.