рецептисмешни снимки

Производство на трансформатори и дросели, Механична обработка на детайли

  БГ
  EN
  РУ
Трансформатори от 5 VA до 100 kVA
Металообработване
Тороидални трансформатори

Проект: BG16RFOP002-2.073-2301-C01

Бенефициент:  УНИТРАФ АД

Цел на проектра: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Стойност на проекта: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.07.2020г

Край: 06.10.2020г.